Ke Bujhe Maular Alek Baji

Sunday, March 08, 2009

Ke Bujhe Maular Alek Baji

album: Prottutponnomotito

artist: Bangla

Ke bojhe maolar alek bazi |||
Korche re koraner mane
Ja ashe jar moner bujhi

Eki Koran porashona
Keu moulovi keu maolana
Dahera hoe koto jona
She mane na shorar kazi

Roj keyamot bole sobai
Keu bole na tarikh nirnoe
Hishab hobe hocche sodae
Kon kothae mon rakhi rai

Mole jan illan sijjin roe
Jotdin roj hishab na hoe
Keu bole jan fire jonmae
Tobe illn sijjin kothae

Ar ek bidhan shunite pai
Ek gor manusher mout nai
a-mori ki vojon re vai
banche lalon kare puchi

0 comments:

Post a Comment

Categories

Ads 468x60px