Emon Manob Shomaj

Sunday, March 08, 2009

Emon Manob Shomaj

album: Prottutponnomotito

artist: Bangla

Emon manob somaj kobe go shrijon hobe
Je din hindu musonlman, bouddho khristan
Jari gotro nahi robe

Shonae lobver buli
Nebe na keho kadhe jhuli
Itor atraf boli Dure thele nahi debe

Amir –fokir hoe ek thai
Sobar pawna pabe sobai
Ashraf boliya rehai
Vobe keho nahi pabe

Dhormo kul gotro jati
Tulbe na go keho jigir
Kede bole lalon fokir
Ke more dekhae debe

0 comments:

Post a Comment

Categories

Ads 468x60px