Bangladesh

Monday, December 07, 2009

Bangladesh
Artist: Shironamhin
Album: Bondho Janala

Jokhon ki shorir haate shutoi bona shobuj gram
Jokhon rong tuli te aka banglar mukh obiram
Jokhon gaan ekhanei
Shudhu shoroter ronge hoi sesh
Shei shuvro kash ful gheere
Dekhe jai shobujer desh
Meghe meghe
Klichu veja pakhir dol
Megh hariye nil chariye
Khuje fere Bangladesh

Jekhane laal shurjer ronge raaj pothe michil
Jekhane kuyashar chador akash thake nil
Jekhane rim jhim birishti
Shukno matir taane
Obiram jhore shobuj sajai
Meghe meghe
kichu veja pakhir dol
Megh hariye nil chariye
Khuje fere Bangladesh
Jokhon ek chokhe ghum ghum
Ek chokhe din raat
Amaai vabiye jai jokhon
Jokhon ek haate roddur
Ek haate golap
Shobuj chuye vabai amai
Ek dike nil nil
Ek dike kashful
Du chokhe ekhane shesh
Ek prante shobuj
Ek prante laal
Amar Bangladesh !!!

0 comments:

Post a Comment

Categories

Blog Archive

Ads 468x60px