Rajneeti

Wednesday, July 15, 2009

Rajneeti
album: Unknown
artist: Different Touch

Halzamanar rajneeti bhai kortasi je aamra shobai
Pison pocket shajai gorom gola bazir ase je tai
Halzamanar rajneeti…
Emon hai ekbar duibar neta hoite sai
Chunsinaki netara shob air-condition khai

Hortal missil salaya jao rickshaw gari bhainga falao
Pison pison nasi aami kuno kisur borosha nai
Hortal…
Bisramete jaiyya neta shopne chok bulai
Bongo bhobon jaite neta Mercedes salai
Baire garam solte aase sheikhane sir nai
Morle morbo zubokra sob harmony tukai

Boro shad ekbar ami ministar hobo
Boro shad ekbar ami ministar hobo
Ministari na paile'o MP hobo
Boro shad ekbar ami ministar hobo

Election'e daraiben bhai shikkha goto juggota chai
Primary pash na hoile sir hoiyya zaiben disqualified

Desher sheba korbo bole darai si bhai dole dole
Kun kharabi doshta theke raita amar pokke je chai
Dono pothi kobe hobo Swiss'I bank'e note zomabo
Horhamesha chinta shudhu dina lage din gusi zai
Ebar kon kar ki mone sai ekta bar huntam
Kopal gune jodi desher gozi ta paitam
Ebar kon kar ki mone sai ekta bar huntam

Eksho kothae ek kotha bhai
Bolte moder dos kisu nai
Bokti mathe zemon temon kam koroner naiko balai
Dhorbonaite vaisa gese boideshi dollar aishase
Dhukte ase kungu dame amra kintu kisu dehi nai
Dukhe moder din kate ze ai bibhage nai kisu nai
Khulna baser varsity ki ai zonome hoibe zigai
Bichar nai ai deshete tomra sobe gao
Bichar nai ai deshete tomra sobe gao

America te last favor a emigration dao
Bichar nai ai deshete amra sobe gai

America te jabo mora emigration chai
Bichar nai ai deshete amra sobe gai || (x4)

0 comments:

Post a Comment

Categories

Ads 468x60px