Chader Kona

Tuesday, April 14, 2009

Chader Kona
album: Din Bari Jay
artist: Bappa Majumdar


lyrics info:
lokkhi sona chader kona
hatti tomar dhorte mana
monta tomar dhorte gele
achol diye aral fele
dow dheke dow sobta duyar
ekul okul epar opar
lokkhi sona chader kona
hatti keno dhorte mana ||

chader kona sojol cokhe
e chok jokhon chokti rakhe
chok sorite chader kona
eak lohmay hoy ochena ||
bolte eakhon r pari na
chader kona amar kina
lokkhi sona chader kona
ei chokhe ki chok pore na ||

chader konar resom chule
eakti pata porle vule
shei patati soriye nite
hatti amar bariye dite
mukh feriye chader kona
bujhiye dile, dhorte mana
lokkhi sona chader kona
khub ochena Khub ochena ||

0 comments:

Post a Comment

Categories

Ads 468x60px