Onno Shomoy

Saturday, December 20, 2008

Onno Shomoy

Artonade hichre porche
Bedona hridoyer kolushota bishaktota
Dushito korechey amay
Shomajer nitto chape [2x]

Grash koreche amake
Grohon legeche shottay
Dashotter dash hoye firchi

Bibagi pothiker beshe
Bare bare eki thikanay [2x]

Manush egiye jay onno shomoy eee
Akash bodle jay onno akash eee
Deher bayuu kromosho furiye
Jiboner chahida kichu baki roye jay
Ridoy er pakhi ekhono bondi khachay
Jiboner shimana dure dekha jay
Muktir shiri periye ke ba kar dekha pay
Dashotter dash hoye firchi

Bibagi pothiker beshe
Bare bare eki thikanay [2x]

0 comments:

Post a Comment

Categories

Blog Archive

Ads 468x60px