Cholo Jai Shohor Theke Dur

Wednesday, November 04, 2009

Cholo Jai Shohor Theke Dur (chord)
artist: Feedback
album: Unknown

C. . . . . . . . . . . .F
Cholo jai shohor theke dur grame
G . . . . . . . . . . . C
Mishe jai dol bedhe aak prane
C. . . . . .F
Boshbo shob nodi tire
G . . . . . .C
Ghash fuler anginae
C . . . . F . . . . G
Gaibo gan ridoy nachiye
C
Chol anonde amra hariye jabo ||

C . . . . . . . . . . . .F. . . . ..G
Chotto chotto gram jetha shobuje ghera
G . . . . . . . . . . . . C
Khaal bill aar nodi othoi jol
C
Shon shon shon batash bohe
F . . . . . . G
Ganger chore aar
G . . . . . . . . . . . .C
Gan geye jae majhi malar dol
. . .C . . . . . . . . . . . . F . . . . . . G
Shei majhir sathe nao bhashiye cholbo othoi jole
F . . . . . . .G. . . . . F/G
Dheu er sathe chondo duliye
C . . . . . G . . . . . C
Chol anonde amra hariye jabo ||


C . . . . . . . . . . .F. . . . ..G
Mone amar shopno makha shonali asha
G . . . . . . . . . . . .C
Jik mik jhik projapotir dol
C . . . . . . . . . . . .F . . . . . . G
Shonar khete batash nache ridoy dolae aar
G . . . . . . . . . . . . . C
Gaan geye jae rakhal cheler dol
. . .C . . . . . . . . . . . . F . . . . . . G
Shei rakhal cheler saathe mora mishbo ridoy khule
F . . . . ..G. . . . . F/G
Bondhu hobo hatti bariye
C . . . . . G . . . . . C
Chol anonde amra hariye jabo ||

0 comments:

Post a Comment

Categories

Blog Archive

Ads 468x60px